Tìm hiểu về Risk Ranking Matrix trong luyện thi PMP PMI-RMP

risk matrix

Tìm hiểu về risk ranking matrix trong luyện thi PMP PMI-RMP Risk ranking matrix là một ma trận output của quy trình Perform Qualitative risk analysis, rất quan trọng và được sử dụng được đánh giá mức độ rủi ro (risk rating) giữa các project với nhau. Đây cũng là cơ sở để PMO ra […]

Read More

BowTie risk management approach trong luyện thi PMI-RMP

bowtie luyen thi PMP RMP online

BowTie risk management approach trong luyện thi PMI-RMP The BowTie Risk Management approach is the process of looking at the case where Multiple Threats can cause a specific Undesirable Event, thus potential risk.  I.e. Contamination of food by Bacteria, Viruses and Chemical contaminants can all cause one Undesirable Event such as Food Poisoning.  This would represent the […]

Read More

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau

project risk score - luyen thi PMP RMP online

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau Risk Score hay còn gọi là giá trị rủi ro của mỗi Risk. Risk Score được tính trong giai đoạn Perform Qualitative Risk Analysis và cụ thể hơn đó là sau khi […]

Read More

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP

risk analysis model 3 luyen thi PMP RMP online

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP   You may find a plethora of books on the topic of Project Risk Management. Each of these may portal the topic of risk analysis in a different way. For the PMI RMP Exam, we are more concerned about PMBOK’s interpretation of risk analysis and hence we […]

Read More

Tìm hiểu về Risk Probability và Risk Impact

probability-and-impact-matrix-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Tìm hiểu về Risk Probability và Risk Impact   Risk probability hay còn gọi là Xác suất xảy ra rủi ro và Risk impact (Ảnh hưởng của rủi ro lên mục tiêu dự án) là 2 khái niệm rất quan trọng trong việc xây dựng risk response plan nói riêng hay project risk management nói […]

Read More