HocPMP.Com

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource…