[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có…

[Thông Báo] Cập nhật hơn 300 câu hỏi PMP từ Rita vào bộ câu hỏi luyện thi tại Hocpmp.com

Cập nhật hơn 300 câu hỏi PMP từ Rita vào bộ câu hỏi luyện thi tại Hocpmp.com    Rita là một trong những Study book được xếp vào hạng top 3 tài liệu học luyện thi PMP. Và sau mỗi…

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

Ở bài này ghi chú tất cả các quy trình quản lý dự án và được phân loại theo từng giai đoạn dự án cũng như từng mảng kiến thức. Các bạn có thể xem chi tiết từng quy trình bằng việc click vào quy trình nào cần tham khảo sâu hơn. Bằng việc nắm vững các ITTO của 47 quy trình là nền tảng để vượt qua kỳ thi PMP dễ nhất.

Tổng hợp tài liệu luyện thi PMP Rita Mulcahy

Tổng hợp tài liệu luyện thi PMP Rita Mulcahy Exam Prep Hot Topics   Download link: Bạn vui lòng email về [email protected] đề có thông tin hỗ trợ Tổng hợp tài liệu luyện thi PMP: https://hocpmp.com/tai-lieu-pmp

Cấu trúc câu hỏi và độ khó trong đề thi chứng chỉ PMP

Thi 200 câu trắc nghiệm trong vòng 4 giờ. Trong 200 câu đó ngẫu nhiên loại trừ 25 câu hỏi (dù không biết là 25 câu đó bạn đánh đúng hay sai thì cũng loại trừ). Để vượt qua kỳ…