[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có…

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP Một cách ngắn gọn Sự kiện A và Sự Kiện B không xảy ra đồng thời (Chỉ một trong hai) thì gọi là Mutually Exclusive, có thể…

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP  Metalanguage là một thuật ngữ bạn có thể gặp trong đề thi PMI-RMP và cụ thể khi bạn Identify risks. Metalanguage là một định dạng khi cung cấp risk register theo cấu trúc…

Risk management tips | PMI-RMP exam

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent…

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk…

Bạn là PM của Seller hay Buyer trong đề thi PMP nếu câu hỏi không đề cập?

Bạn là PM của Seller hay Buyer trong đề thi PMP nếu câu hỏi không đề cập? Trong đề thi các câu hỏi liên quan mảng kiến thức procurement có rất nhiều câu hỏi không nêu rõ bạn đang đứng…

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP Trong đề thi có thể bạn sẽ được đưa cho một loại lấy mẫu và hỏi bạn đây là loại lấy mẫu gì. Phổ biến là bạn…

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP  Constructive and destructive team roles indicate how your attitude effects overall team development. A constructive team role is one that helps team development and a destructive one is that which hampers…

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP PARIS chart là một loại bảng phổ biến sử dụng để định nghĩa vai trò và trách nhiệm các bên trong dự án, giống với RACI chart. [wc_tabgroup layout=”box”][wc_tab title=”Question”] #PS537 –…