User Story là gì trong luyện thi PMP PMI-ACP

HocPMP.Com

User Story là gì trong luyện thi PMP PMI-ACP User Story là những yêu cầu của người dùng, thông thường được ghi nhận dưới dạng những câu chuyện được cắt nhỏ từ những Business functionality. Thông thường cấu trúc của User story như sau: User stories must provide values to customer and be : Independent […]

Read More

Sự khác nhau giữa WBS vs OBS vs RBS

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa WBS vs OBS vs RBS 3 khái niệm sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực quản lý dự án và dù quy mô dự án bạn dù nhỏ hay lớn cũng sẽ nghe đến các khái niệm WBS, OBS và RBS. Đây là một chủ đề khá quen thuộc với anh em […]

Read More

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope   Trong mảng kiến thức Project scope management có thuật ngữ project scope và product scope, thuật ngữ này có gì khác nhau? cái nào có phạm vi rộng hơn cái nào? là những câu hỏi chúng ta sẽ giải quyết trong bài viết này. Thứ […]

Read More

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay các keyword thôi cũng là điều cần thiết. Bài này notes lại tất cả các […]

Read More

Ghi chú học luyện thi PMP Project Scope Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Scope Management   Giới thiệu: Mảng kiến thức Project scope management mô tả chương 5 trong PMBOK. Ý chính: Ensure the inclusion of all and only the work required to complete the project successfully Product Scope – requirements needed to be fulfilled to create the product, assessed against […]

Read More

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP   Verified deliverables là output trong quy trình Control quality, thuộc mảng kiến thức Project quality management.   Verified deliverables được kiểm tra bởi project team hay người phụ trách liên quan công việc đó. Verified deliverables cần được khách hàng Validate scope để trở thành Validated […]

Read More

Tìm hiểu về Accepted Deliverables trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Accepted Deliverables trong đề thi PMP   Accepted Deliverables là output của duy nhất 1 quy trình đó là Validate Scope, thuộc mảng kiến thức Project scope management. Accepted deliverables là deliverables được chấp nhận bởi Customer / Sponsor, Các Accepted deliverables này sẽ được chuyển đến và xem như input của […]

Read More