Should the team set a Target Scope during Sprint Planning Meeting?

Should the team set a Target Scope during Sprint Planning Meeting? As you are aware by now, the Sprint Planning meeting helps the team identify the backlog of user stories they are going to work on during the Sprint or…

Sự khác nhau giữa Risk và Fact trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI

Sự khác nhau giữa Risk và Fact trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI   Với vai trò là một PM, chúng ta cần định danh các rủi ro gặp phải trong dự án cùng với stakeholder trong dự…

HocPMP.Com

User Story là gì trong luyện thi PMP PMI-ACP

User Story là gì trong luyện thi PMP PMI-ACP User Story là những yêu cầu của người dùng, thông thường được ghi nhận dưới dạng những câu chuyện được cắt nhỏ từ những Business functionality. Thông thường cấu trúc của…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope   Trong mảng kiến thức Project scope management có thuật ngữ project scope và product scope, thuật ngữ này có gì khác nhau? cái nào có phạm vi rộng hơn cái…

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Scope Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Scope Management   Giới thiệu: Mảng kiến thức Project scope management mô tả chương 5 trong PMBOK. Ý chính: Ensure the inclusion of all and only the work required to complete the project…

So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW)

So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW) Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn 1 chủ đề cực dễ nhầm lẫn trong khi học PMP đó là các khái niệm Project…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP   Verified deliverables là output trong quy trình Control quality, thuộc mảng kiến thức Project quality management.   Verified deliverables được kiểm tra bởi project team hay người phụ trách liên quan…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Accepted Deliverables trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Accepted Deliverables trong đề thi PMP   Accepted Deliverables là output của duy nhất 1 quy trình đó là Validate Scope, thuộc mảng kiến thức Project scope management. Accepted deliverables là deliverables được chấp nhận bởi Customer…