Sự khác nhau giữa Single Source và Sole Source trong hợp đồng mua bán chuẩn PMI

Sự khác nhau giữa Single Source và Sole Source trong hợp đồng mua bán chuẩn PMI    Khi buyer cần thuê ngoài làm sản phẩm hay dịch vụ nào đó thông thường họ sẽ đưa ra một cơ chế cạnh…