Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP

PMP project management proffessional

Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP Ví dụ về Assumptions trong dự án: Giả sử hàng hóa về đúng lịch. Giả sử trời không mưa khi thi công dự án. Giả sử nhân sự không vắng mặt đột xuất Giả sử tất cả các buổi họp có mặt đầy đủ key […]

Read More

Tìm hiểu về Procurement SoW (Statement of Work) trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Procurement SoW (Statement of Work) trong đề thi PMP Procurement SoW (Statement of Work) là output của quy trình Plan procurement management, thuộc mảng kiến thức Project procurement management. Procurement SoW (Statement of Work) được xây dựng dựa trên Project scope baseline. Đây được xem như những yêu cầu chi tiết để […]

Read More

Giả định và Ràng buộc trong quản lý dự án là gì? Assumptions and Constraints

PMP project management proffessional

Giả định và Ràng buộc trong quản lý dự án là gì? Assumptions and Constraints Assumptions và Constraints là 2 khái niệm luôn đi liền và ảnh hưởng nhau. Tóm lại một key word ngắn nhất để nói mối quan hệ giữa chúng là: Điều này có nghĩa là những giả định luôn được giới hạn […]

Read More