Tài liệu dự án – Basic Of Estimate Template

PM cần thực hiện 1 kế hoạch tài chính trước khi bắt đầu dự án. Nó giúp PM quản lý dự án trách bị over budget. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Read More

Tài liệu dự án – Assumption Log Template

Là 1 PM bạn cần tạo một nhật ký các giả định từ nhiều phía và phê chuẩn chúng (validate). Nếu PM ko chú ý đến điều này thì rất khó để biết giả định nào là đúng, thậm chí gây nguy hiểm cho dự án, giả định nào là sai. Download: Link dự phòng: […]

Read More

Tài liệu dự án – Assessment Doc Template

Là tài liệu mô tả tất cả các khía cạnh khi thực hiện một chương trình, quy trình hay một chức năng kinh doanh nào đó. Đây là một công cụ kinh doanh tốt cho việc định danh trạng thái của những gì đang thực hiện và định danh các cơ hội để cải thiện […]

Read More

Tài liệu dự án – Activity List Template

Việc ghi nhớ các hoạt động của dự án giúp dự án được rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chính việc hoạch định trên các Activity này giúp nhận được kết quả tốt hơn. Sử dụng Activity List với các mô tả chi tiết mỗi quy trình và thậm chí cả ai được gán […]

Read More

Tài liệu dự án – Activity Cost Estimates Template

Một PM giỏi cần hiểu giá trị đúng của từng hoạt động trong dự án, template này sẽ cung cấp 1 framework trong việc xác định chi phí các hoạt động một cách rõ ràng nhất. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Read More

Tài liệu dự án – Activity Attributes Template

Bảo đảm dự án tránh những yếu tố bất ngờ thông qua việc hoạch định và lập tài liệu mỗi thuộc tính trước khi hành động. Sử dụng template này để phát triển tài liệu Activity Attributes mang tính easy-to-read, easy-to-understand. Rất nhiều Project Management System cho phép bạn tích hợp Activity Attributes trực tiếp […]

Read More

Giai đoạn đóng dự án – Transition Out Plan Template

Một bản Transition Out Plan tốt là bản được đưa ra đồng thời khi kết thúc dự án hoặc hợp đồng. Rất nhiều RFP (Request for Proposal) yêu cầu một bản nháp Transition Out Plan khi gởi thầu. Download Link: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Closing Phase Templates: Click Here

Read More

Giai đoạn đóng dự án – Project Acceptance Template

Trong thực tế Project Acceptance cần có sự ký duyệt của Project Sponsor hoặc Customer (cũng khá giống với Project Charter về mặt này). Đây là một bước trong quá trình đóng dự án, lưu ý tại thời điểm này PM và các nguồn lực vẫn chưa được release khỏi dự án. Trách nhiệm của […]

Read More