Tài liệu dự án – Business Process Doc Template

Tài liệu này mô tả thứ tự các hoạt động trong dự án, Thuộc quy trình đầu ra của Sequence Activity. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Tài liệu dự án – Basic Of Estimate Template

PM cần thực hiện 1 kế hoạch tài chính trước khi bắt đầu dự án. Nó giúp PM quản lý dự án trách bị over budget. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Tài liệu dự án – Assessment Doc Template

Là tài liệu mô tả tất cả các khía cạnh khi thực hiện một chương trình, quy trình hay một chức năng kinh doanh nào đó. Đây là một công cụ kinh doanh tốt cho việc định danh trạng thái…

Tài liệu dự án – Activity List Template

Việc ghi nhớ các hoạt động của dự án giúp dự án được rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chính việc hoạch định trên các Activity này giúp nhận được kết quả tốt hơn. Sử dụng Activity List với…

Tài liệu dự án – Activity Cost Estimates Template

Một PM giỏi cần hiểu giá trị đúng của từng hoạt động trong dự án, template này sẽ cung cấp 1 framework trong việc xác định chi phí các hoạt động một cách rõ ràng nhất. Download: Link dự phòng:…

Tài liệu dự án – Activity Attributes Template

Bảo đảm dự án tránh những yếu tố bất ngờ thông qua việc hoạch định và lập tài liệu mỗi thuộc tính trước khi hành động. Sử dụng template này để phát triển tài liệu Activity Attributes mang tính easy-to-read,…

Tổng hợp các template quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI (Updated 60 Templates)

Tổng hợp các template quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI Project Initiating Templates (05) Project Planning Templates (16) Project Executing Templates (02) Project Monitoring & Controlling Templates (02) Project Closing Templates (04) Project Docs Templates (31)

Giai đoạn đóng dự án – Transition Out Plan Template

Một bản Transition Out Plan tốt là bản được đưa ra đồng thời khi kết thúc dự án hoặc hợp đồng. Rất nhiều RFP (Request for Proposal) yêu cầu một bản nháp Transition Out Plan khi gởi thầu. Download Link:…

Giai đoạn đóng dự án – Project Acceptance Template

Trong thực tế Project Acceptance cần có sự ký duyệt của Project Sponsor hoặc Customer (cũng khá giống với Project Charter về mặt này). Đây là một bước trong quá trình đóng dự án, lưu ý tại thời điểm này…