Agile KS 1 – Time, Budget and Cost Estimation for Agile project – PMI-ACP Exam

Agile KS 1 – Time, Budget and Cost Estimation for Agile project – PMI-ACP Exam Steps involved in Agile estimation: Determine the unit (e.g. story points / ideal time) Calculate / estimate the efforts Convert efforts into work schedule (by considering the resources availability, holidays and dependency) Calculate the cost estimate (labour costs, equipment, other […]

Read More

Tại sao Waterfall project management thất bại trong Software development? Tại sao Agile thành công?

Tại sao Waterfall project management thất bại trong Software development? Tại sao Agile thành công? Why waterfall project management fail? Studies have shown that in over 80% of the investigated and failed software projects, the usage of the Waterfall methodology was one of the key factors of failure. But why? As shown above, when deploying the […]

Read More

Catch Up trong quản lý dự án là gì?

Catch Up trong quản lý dự án là gì?   Khi quản lý dự án với khách hàng hay nhà cung cấp có yếu tố nước ngoài các bạn sẽ nghe đến thuật ngữ catch up và thậm chí nhiều lúc không cần làm trong lĩnh vực dự án các bạn cũng nghe đến thuật […]

Read More

Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK

Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK   Phải mất rất lâu rằng bạn mới biết rằng Project schedule và Schedule baseline khác nhau về ngữ nghĩa nhưng chúng lại có liên hệ với nhau. Chính vì thế nhiều người lầm tưởng hay mơ hồ chúng là 1, rất tiếc chúng […]

Read More

Sự khác nhau giữa WBS vs OBS vs RBS

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa WBS vs OBS vs RBS 3 khái niệm sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực quản lý dự án và dù quy mô dự án bạn dù nhỏ hay lớn cũng sẽ nghe đến các khái niệm WBS, OBS và RBS. Đây là một chủ đề khá quen thuộc với anh em […]

Read More

Thế nào là đường Near-Critical Path trong luyện thi PMP?

HocPMP.Com

Thế nào là đường Near-Critical Path trong luyện thi PMP?   Trong khi thực hiện Develop schedule hoặc Control schedule chúng ta làm việc với bộ công cụ quản lý dự án mang tên CPM (Critical Path Method) (Một thành phần của công cụ Schedule network analysis). Ý tưởng của bộ công cụ CPM (Critical […]

Read More