Agile KS 1 – Time, Budget and Cost Estimation for Agile project – PMI-ACP Exam

Agile KS 1 – Time, Budget and Cost Estimation for Agile project – PMI-ACP Exam Steps involved in Agile estimation: Determine the unit (e.g. story points / ideal time) Calculate / estimate the efforts Convert efforts into work schedule (by…

Tại sao Waterfall project management thất bại trong Software development? Tại sao Agile thành công?

Tại sao Waterfall project management thất bại trong Software development? Tại sao Agile thành công? Why waterfall project management fail? Studies have shown that in over 80% of the investigated and failed software projects, the usage of the Waterfall methodology was…

Thuật ngữ Buffer trong quản lý dự án là gì? Luyện thi PMI-ACP

Thuật ngữ Buffer trong quản lý dự án là gì? Luyện thi PMI-ACP     Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận….

Project Manager làm gì khi bị Project sponsor cut-off chi phí triển khai dự án

Project Manager làm gì khi bị Project sponsor cut-off chi phí triển khai dự án   Đây là một tình huống rất thực tế trong làm quản lý dự án, đó là khi Project Manager lên dự toán triển khai…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP   Trong khi học luyện thi PMP các bạn sẽ gặp bộ công cụ Performance reporting và Performance reviews, rất dễ bị nhầm lẫn và cá nhân…

Sự khác nhau giữa CPM (Critical Path Method) vs CCM (Critical Chain Method)

Sự khác nhau giữa CPM (Critical Path Method) vs CCM (Critical Chain Method)   Khi các bạn làm về project time management sẽ gặp rất nhiều bộ công cụ CPM (Critical Path Method) và CCM (Critical Chain Method), hai bộ…

Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK

Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK   Phải mất rất lâu rằng bạn mới biết rằng Project schedule và Schedule baseline khác nhau về ngữ nghĩa nhưng chúng lại có liên hệ với nhau. Chính…

HocPMP.Com

Thế nào là đường Near-Critical Path trong luyện thi PMP?

Thế nào là đường Near-Critical Path trong luyện thi PMP?   Trong khi thực hiện Develop schedule hoặc Control schedule chúng ta làm việc với bộ công cụ quản lý dự án mang tên CPM (Critical Path Method) (Một thành…