Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Median trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Median trong đề thi PMP (Có lời giải)   Dạng bài này cho bạn 1 dãy số và tính giá trị ở giữa dãy này bao nhiêu, có 3 ngữ cảnh xảy…

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Percent Complete trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Percent Complete trong đề thi thực PMP (Có lời giải)   Đây là dạng bài toán hỏi về phần trăm hoàn thành dự án theo kế hoạch (schedule planned). Cách nhớ: schedule…

Sự khác nhau giữa CPM (Critical Path Method) vs CCM (Critical Chain Method)

Sự khác nhau giữa CPM (Critical Path Method) vs CCM (Critical Chain Method)   Khi các bạn làm về project time management sẽ gặp rất nhiều bộ công cụ CPM (Critical Path Method) và CCM (Critical Chain Method), hai bộ…

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính EMV (Expected Monetary Value) trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính EMV (Expected Monetary Value) trong đề thi PMP (Có lời giải) Trong đề thi PMP có 2 công cụ rất dễ nhầm lẫn đó là EMV (Expected Monetary Value) và EVM (Earned…

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Burn rate của dự án trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

  Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Burn rate của dự án trong đề thi thực PMP (Có lời giải)   Trong dạng bài này đề bài sẽ cho các chỉ số quản lý dự án như PV,…

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Communications channels trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Communication channels trong đề thi thực PMP (Có lời giải)   Trong khi triển khai dự án, Project Manager cần phải Manage communications để đảm bảo thông tin được cung cấp cho…

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về tính Slack (Float) trong đề thi PMP (Có lời giải)

  Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về tính Slack (Float) trong đề thi PMP (Có lời giải)   Dạng bài này liên quan đến bộ công cụ Critical Path Method (CPM), bạn cần biết cách tính ES, EF, LS, LF…

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Accuracy Level of Estimate (Các mức độ chính xác ước lượng chi phí / thời gian) trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Accuracy Level of Estimate (Các mức độ chính xác ước lượng chi phí / thời gian) trong đề thi PMP (Có lời giải)   Tính ước lượng thời gian làm việc dựa…

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Phương sai Variance và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Phương sai Variance và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) trong đề thi PMP (Có lời giải) Dạng câu hỏi PMP về tính toán phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (SD –…

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Crash cost trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Crash cost trong đề thi PMP (Có lời giải)   Một dự án khi làm về time có 2 quá trình bạn cần sử dụng công cụ Schedule Compression đó là Develop Schedule và Control…