Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính EMV (Expected Monetary Value) trong đề thi PMP (Có lời giải)

tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính EMV (Expected Monetary Value) trong đề thi PMP (Có lời giải) Trong đề thi PMP có 2 công cụ rất dễ nhầm lẫn đó là EMV (Expected Monetary Value) và EVM (Earned Value Management) (Earned Value Management). EVM (Earned Value Management) là bộ công cụ dùng trong […]

Read More

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Communications channels trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Communication channels trong đề thi thực PMP (Có lời giải)   Trong khi triển khai dự án, Project Manager cần phải Manage communications để đảm bảo thông tin được cung cấp cho các stakeholder như họ mong đợi. Để mọi việc này thuận lợi Project Manager cần […]

Read More

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Accuracy Level of Estimate (Các mức độ chính xác ước lượng chi phí / thời gian) trong đề thi PMP (Có lời giải)

tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Accuracy Level of Estimate (Các mức độ chính xác ước lượng chi phí / thời gian) trong đề thi PMP (Có lời giải)   Tính ước lượng thời gian làm việc dựa trên các mức độ ước lượng là một dạng toán phổ biến nhưng lại hay […]

Read More

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Phương sai Variance và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) trong đề thi PMP (Có lời giải)

tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Phương sai Variance và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) trong đề thi PMP (Có lời giải) Dạng câu hỏi PMP về tính toán phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (SD – Standard Deviation) là phép tính toán phổ biến trong đề thi PMP. Nhiều bạn nghe […]

Read More