Risk management tips | PMI-RMP exam

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent…

03 Điểm khác nhau giữa Close Procurements và Close Project or Phase trong đề thi PMP

03 Điểm khác nhau giữa Close Procurements và Close Project or Phase trong đề thi PMP   Có 03 điểm khác biệt cơ bản: Close procurements có thực hiện audit (Procurement audit) còn Close project or phase không có Audit….

Triết lý PMI cần biết để thi chứng chỉ PMP (PMI-ism)

Triết lý PMI cần biết để thi chứng chỉ PMP (PMI-ism)   PMI-ism là triết lý mà PMI đưa ra trong việc quản lý dự án của mình, để việc học thi chứng chỉ PMP bạn cần nắm rõ triết…

HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #14 – Mẹo đối phó câu hỏi PMP quá dài

PMP Exam Tips & Tricks #14 – Mẹo đối phó câu hỏi PMP quá dài   Đối với câu hỏi quá dài dòng trong đề thi PMP, có một mẹo nhỏ là bạn hãy đọc những dòng cuối cùng trước…

HocPMP.Com

PMP Exam Tip #10 – Mẹo thi PMP đừng tốn thời gian vào các câu hỏi dài và công thức

PMP Exam Tip #10 – Mẹo thi PMP đừng tốn thời gian vào các câu hỏi dài và công thức Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong kỳ thi PMP, Nếu bạn biết cách hoạch định thời gian…

HocPMP.Com

PMP Exam Tip #09 – Cách sử dụng 15 phút đầu tiên trong khi thi PMP PMI

PMP Exam Tip #09 – Cách sử dụng 15 phút đầu tiên trong khi thi PMP PMI   Sẽ đến 1 ngày bạn bước vào phòng thi sau khi vượt qua hàng loạt các bước chuẩn bị và đăng ký…

HocPMP.Com

PMP Exam Trick #3 – Câu trả lời có Ensure

PMP Exam Trick #3 – Câu trả lời có Ensure Các câu trả lời có ensure là cẩn thận, khả năng câu đó rất dễ sai. Phù hợp các câu mà đề bài yêu cầu chọn “not correct” hay “inaccurate”….

HocPMP.Com

PMP Exam Trick #2 – Câu trả lời có Neither Nor

PMP Exam Trick #2 – Câu trả lời có Neither Nor Các câu trả lời có Neither Nor thường là các câu có vấn đề. Phù hợp các câu mà đề bài yêu cầu chọn “not correct” hay “inaccurate”. Ví dụ: #016…