Risk management tips | PMI-RMP exam

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent on risk management activities Use more than one methods to identify risks Be sure to […]

Read More

Triết lý PMI cần biết để thi chứng chỉ PMP (PMI-ism)

Triết lý PMI cần biết để thi chứng chỉ PMP (PMI-ism)   PMI-ism là triết lý mà PMI đưa ra trong việc quản lý dự án của mình, để việc học thi chứng chỉ PMP bạn cần nắm rõ triết lý hay tinh thần này để việc thi cử luôn hiệu quả, tránh việc áp […]

Read More

PMP Exam Tip #8 – PMP Mock Question

HocPMP.Com

PMP Exam Tip #8 – PMP Mock Question Kỳ thi thực tế PMP có 4 tiếng đồng hồ, bạn cần trả lời 200 câu hỏi xoay quanh 10 KA và format của đề thi cũng thay đổi trước và sau 08/2011 PMP Certification Old Format PMP Certification New format (Currently Valid) Vấn đề ở đây trong 4 […]

Read More

PMP Exam Tip #7 – PMBOK là kinh thánh (Bible)

HocPMP.Com

PMP Exam Tip #7 – PMBOK là kinh thánh (Bible) Ở bài trước ta đã biết PMI luôn luôn đúng, đó là tổ chức đưa ra chứng chỉ chuẩn hóa qlda PMP. Và tài liệu để học là PMBOK. Đây xem là tài liệu kinh thánh để thi PMP. Không tài liệu nào có thể […]

Read More

PMP Exam Trick #3 – Câu trả lời có Ensure

HocPMP.Com

PMP Exam Trick #3 – Câu trả lời có Ensure Các câu trả lời có ensure là cẩn thận, khả năng câu đó rất dễ sai. Phù hợp các câu mà đề bài yêu cầu chọn “not correct” hay “inaccurate”. Ví dụ: #019 Which of the following aspects of a project is not the responsibility of […]

Read More

PMP Exam Trick #2 – Câu trả lời có Neither Nor

HocPMP.Com

PMP Exam Trick #2 – Câu trả lời có Neither Nor Các câu trả lời có Neither Nor thường là các câu có vấn đề. Phù hợp các câu mà đề bài yêu cầu chọn “not correct” hay “inaccurate”. Ví dụ: #016 Almost all projects are planned and implemented in a social, economic, or environment context, and […]

Read More