Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Thresholds là một bộ đôi thường đề cập không thể thiếu khi nói đến Risk Tolerances. Nếu Risk Tolerances như những nhân tố/tiêu chí chấp nhận rủi ro thì Risk Thresholds lại là những chỉ số cụ thể. Ví dụ: Number of injuries […]

Read More

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Tolerance hay còn gọi là mức độ chấp nhận rủi ro mà một cty hay Stakeholder chấp nhận rủi ro xảy ra đối với dự án. Risk Tolerance thường được liên quan tới Project Constraints: scope, time, quality, customer satisfaction, cost, resources. Một […]

Read More

Utility Theory trong thi PMP là gì?

Utility Theory trong thi PMP là gì?   Utility Theory hay còn gọi là Utility Function là một lý thuyết dùng để đo lường stakeholder risk tolerance và xác định mức độ chấp nhận risk. Utility Theory định nghĩa 3 mức độ risk tolerances đó là: Risk Averter (Avoider): Người không chịu rủi ro, không muốn […]

Read More

Risk Attitude là gì? 3 Thành phần của Risk Attitude?

Risk Attitude là gì? 3 Thành phần của Risk Attitude?   Project risk là những sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc trong trong quan trọng quản lý dự án, thực tế project risk có thể đem lại những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến project objective. Các project objective […]

Read More