HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Determining Tools / Techniques from a Given Process Name

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Determining Tools / Techniques from a Given Process Name     [wc_toggle title=”Click để xem hướng dẫn luyện thi bộ đề PMP này!” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Coaching trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Conflict Management trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…