Agile KS 2 – Building high performance teams – PMI-ACP Exam

Agile KS 2 – Building high performance teams – PMI-ACP Exam Establish the team – vision, mission, values, goals, ground rules     Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui…

Agile KS 1 – Building Empowered Teams – Luyện thi PMI-ACP

Agile KS 1 – Building Empowered Teams – Luyện thi PMI-ACP Empowered teams are: Self-organizing: the team is in the best position to organize project works; team members also get recognition for their expertise through delegation of responsibility Self-directing: the…

8 Nhân tố biểu hiện 1 mối quan hệ tốt (Good Relationship) trong đề thi PMP

8 Nhân tố biểu hiện 1 mối quan hệ tốt (Good Relationship) trong đề thi PMP   Đây là một câu hỏi có thể bị hỏi trong đề thi PMP, câu này đòi hỏi các bạn phải biết chứ không…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource…

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?   Công cụ này sử dụng trong quy trình:  9.3,  9.4, 13.3 Interpersonal skills, sometimes known as “soft skills,” are behavioral competencies that include proficiencies such…