Agile Tools & Techniques – Value Based Prioritization trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Agile Tools & Techniques – Value Based Prioritization trong Agile – Luyện thi PMI-ACP Value Base Prioritization is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam. Prioritization is to organize things so that the most important ones…

Thuật ngữ Continuous Integration trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Thuật ngữ Continuous Integration trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP Continuously integrate changes and merge codes to the codebase (as soon as ready, maybe several times a day) so every developers can pull the latest version of code for…

Thuật ngữ Frequent Verification & Validation trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Thuật ngữ Frequent Verification & Validation trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP Early and frequent testing both within and outside the development team to reduce the cost of quality (change or failure) Validation: (usually external) the assurance that a product, service,…

Agile Tools & Techniques – Product Quality trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Agile Tools & Techniques – Product Quality trong Agile – Luyện thi PMI-ACP Product Quality is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam. These tools support the continuous improvement process of Agile development – a process to build…

Tìm hiểu về Scatter Diagram (Correlation Chart) trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về Scatter Diagram (Correlation Chart) trong luyện thi PMP Scatter diagram hay còn gọi là Correlation Chart là một công cụ trong 7 công cụ về Control Quality, được sử dụng ở quy trình Control Quality thuộc mảng kiến…

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Determining Inputs from a Given Process Name

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Determining Inputs from a Given Process Name     [wc_toggle title=”Click để xem hướng dẫn luyện thi bộ đề PMP này!” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ…

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | PMIS vs IMS

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | (PMIS vs IMS)   Đây quả là một chủ đề rất thú vị, khi mới học PMP tôi cũng rất thắc mắc sao lại…

Tìm hiểu về bộ công cụ quản lý dự án Cost Benefit Analysis trong PMP

Tìm hiểu về bộ công cụ quản lý dự án Cost-Benefit Analysis trong PMP   Trong bài viết này HocPMP.Com chia sẻ về bộ công cụ quản lý dự án có tên Cost Benefit Analysis (Thỉnh thoảng cũng được hiểu…

Tổng hợp video hướng dẫn học 119 tools / techniques trong 47 quy trình quản lý dự án PMI đưa ra trong kỳ thi PMP (Tiếng Việt)

Chuỗi những video này tôi tạo ra với mục tiêu để chia sẻ những công cụ quản lý dự án PMI đưa ra trong PMBOK. Việc nắm vững các bộ công cụ tools/ techniques như khái niệm, cách sử dụng,…