So sánh sự khác nhau giữa Scrum và Waterfall Project management methodology

So sánh sự khác nhau giữa Scrum và Waterfall Project management methodology Scrum as you might have seen in the previous few articles is a revolutionary concept in software development and is gaining a lot of popularity. However, scrum is…

Project Manager role within Scrum framework – Scrum Product Owner vs Scrum Master

Project Manager role within Scrum framework – Scrum Product Owner vs Scrum Master In a traditional project normally a product manager defines the requirements. Realization is then delegated to a project manager and he coordinates all activities needed to realize the…

Sự khác nhau giữa Brainstorming và Delphi trong luyện thi PMP PMI-RMP

Sự khác nhau giữa Brainstorming và Delphi trong luyện thi PMP PMI-RMP    Brainstorming và Delphi Technique đều là hai kỹ thuật trong bộ công cụ Information Gathering Technique, được sử dụng trong quy trình Identify Risks. Hai công cụ…

Sự khác nhau giữa Checksheet và Quality Checklist trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Checksheet và Quality Checklist trong luyện thi PMP Trong quá trình luyện thi PMP và học cụ thể trong mảng kiến thức Project quality management, bạn sẽ gặp 2 thuật ngữ Checksheet and Checklist rất dễ…

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP   Trước đây tôi phân định risk và issue trong dự án có thể một cách quán tính, nhưng gần đây có bạn hỏi risk và issue khác nhau…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP   Trong khi học luyện thi PMP các bạn sẽ gặp bộ công cụ Performance reporting và Performance reviews, rất dễ bị nhầm lẫn và cá nhân…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope   Trong mảng kiến thức Project scope management có thuật ngữ project scope và product scope, thuật ngữ này có gì khác nhau? cái nào có phạm vi rộng hơn cái…

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | PMIS vs IMS

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | (PMIS vs IMS)   Đây quả là một chủ đề rất thú vị, khi mới học PMP tôi cũng rất thắc mắc sao lại…

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ gặp các câu hỏi về dùng các thuật ngữ Performance, Productivity, Efficiency và Effectiveness… chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không có các…

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ đọc các câu hỏi có dùng thuật ngữ productivity, efficiency, effectiveness. Đây là các thuật ngữ không có câu hỏi trả lời trực tiếp…