Project Manager role within Scrum framework – Scrum Product Owner vs Scrum Master

Project Manager role within Scrum framework – Scrum Product Owner vs Scrum Master In a traditional project normally a product manager defines the requirements. Realization is then delegated to a project manager and he coordinates all activities needed to realize the project. The Scrum Framework does not define a “project manager” in the classical sense although […]

Read More

Sự khác nhau giữa Brainstorming và Delphi trong luyện thi PMP PMI-RMP

Sự khác nhau giữa Brainstorming và Delphi trong luyện thi PMP PMI-RMP    Brainstorming và Delphi Technique đều là hai kỹ thuật trong bộ công cụ Information Gathering Technique, được sử dụng trong quy trình Identify Risks. Hai công cụ này có một số điểm khác biệt cơ bản như sau để tránh các bạn […]

Read More

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP   Trước đây tôi phân định risk và issue trong dự án có thể một cách quán tính, nhưng gần đây có bạn hỏi risk và issue khác nhau thế nào khiến tôi suy nghĩ. Và thực sự chúng có khác nhau bởi trong […]

Read More

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Product Scope vs Project Scope   Trong mảng kiến thức Project scope management có thuật ngữ project scope và product scope, thuật ngữ này có gì khác nhau? cái nào có phạm vi rộng hơn cái nào? là những câu hỏi chúng ta sẽ giải quyết trong bài viết này. Thứ […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | PMIS vs IMS

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | (PMIS vs IMS)   Đây quả là một chủ đề rất thú vị, khi mới học PMP tôi cũng rất thắc mắc sao lại có hai bộ công cụ rất giống nhau thế này. Thú thực với các bạn […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ gặp các câu hỏi về dùng các thuật ngữ Performance, Productivity, Efficiency và Effectiveness… chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không có các câu hỏi trực tiếp hỏi Performance là gì hay Effectiveness là gì? Nhưng chắc chắn […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ đọc các câu hỏi có dùng thuật ngữ productivity, efficiency, effectiveness. Đây là các thuật ngữ không có câu hỏi trả lời trực tiếp (direct question) dạng như effectiveness là gì, hay productivity là gì? nhưng bạn cần hiểu […]

Read More