Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI

Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI Khi buyer muốn thuê ngoài làm sản phẩm hay dịch vụ nào đó, buyer có thể lựa chọn loại hợp đồng competitive hoặc non-competitive. Riêng với hợp đồng dạng competitive, buyer sau khi gởi procurement document (RFP (Request for […]

Read More