Tìm hiểu WPD (Work Performance Data) trong thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu WPD (Work Performance Data) trong thi PMP   WPD (Work Performance Data) là output của 1 quy trình duy nhất là Direct and manage project work, thuộc mảng kiến thức Project integration management. WPD (Work Performance Data) là dữ liệu thô thu thập được trong quá trình triển khai dự án, dữ liệu […]

Read More

Tìm hiểu về WPI (Work Performance Information) trong thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về WPI (Work Performance Information) trong thi PMP   WPI (Work Performance Information) là output của các quy trình Control (Control scope, control schedule, control cost…). WPI (Work Performance Information) là sự tính toán sai lệch giữa giá trị thực tế thu được và giá trị hoạch định xem có sự sai lệch […]

Read More

Tìm hiểu về Work Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Tìm hiểu về Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Work performance reports are the physical or electronic representation of work performance information intended to generate decisions, actions, or awareness. Performance reports that can help with project team management include results from schedule control, cost control, quality control, and scope […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Work Performance Data (WPD) và Work Performance Information (WPI) trong kỳ thi PMP

So sánh sự khác nhau giữa Work Performance Data (WPD) và Work Performance Information   (WPI) trong kỳ thi PMP Hai thuật ngữ Work Performance Data và Work Performance Information (WPI) là hai thuật ngữ được sử dụng nhiều trong giai đoạn Monitoring & Controlling của dự án, nếu các bạn đã học để thi […]

Read More