Tài liệu dự án – Activity List Template

Việc ghi nhớ các hoạt động của dự án giúp dự án được rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chính việc hoạch định trên các Activity này giúp nhận được kết quả tốt hơn. Sử dụng Activity List với các mô tả chi tiết mỗi quy trình và thậm chí cả ai được gán cho chúng. Nó giúp project dễ dàng thực hiện hơn khi mà mỗi thành viên hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Download:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.