Tài liệu dự án – Assumption Log Template

Là 1 PM bạn cần tạo một nhật ký các giả định từ nhiều phía và phê chuẩn chúng (validate). Nếu PM ko chú ý đến điều này thì rất khó để biết giả định nào là đúng, thậm chí gây nguy hiểm cho dự án, giả định nào là sai.

Download:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.