Comment on Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017 by Kevin.

Anh vui lòng email về [email protected] để được thông tin hơn vì đây là tài liệu bản quyền. Cảm ơn anh ghé thăm.

Kevin Also Commented

Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
bạn gởi email về [email protected] để tải tài liệu luyện thi PMP nhé.


Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
Nếu chưa nhận được bạn vui lòng check spam box nhé.


Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
Bạn thử gởi lại giúp mình nhé.


Recent Comments by Kevin

PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Fix rồi anh nhé, cảm ơn anh. Site trong quá trình updating lên PMBOK v6 :)


Tìm hiểu về Business Case ITTO trong luyện thi PMP
Business case từ phía khách hàng muốn dự án giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. VD: Hiện tại company A chưa có hệ thống email, mọi việc trao đổi qua thư tay, yêu cầu khách hàng là có một hệ thống email.
SoW là high level requirements or scope của dự án. VD: Dự án sẽ triển khai hệ thống email của vendor A, bao gồm các tính năng ABC, với nhân lực XYZ, trong phạm vi chi phí XXX…


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Anh sẽ có câu trả lời khi đọc PMBOK. Bởi vì các chương 1, 2, 3 cho biết về nền tảng và cái khái niệm chung trong QLDA. từ chương 4 sẽ đi vào từng KA.


Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
Đã trả lời chị cụ thể qua email, chúc chị sớm ổn định lại tâm lý và tự tin.
Kevin


Công cụ Benchmarking trong PMP là gì?
Im on the way of updating … 30% loading … JJ