Comment on Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017 by Kevin.

Mình vẫn download bình thường nhé bạn, bạn vui lòng gởi email về [email protected] để nhận link download.

Kevin Also Commented

Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
bạn gởi email về [email protected] để tải tài liệu luyện thi PMP nhé.


Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
Nếu chưa nhận được bạn vui lòng check spam box nhé.


Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
Bạn thử gởi lại giúp mình nhé.


Recent Comments by Kevin

7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance
updated. thank u for informing us.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Anh gởi email về [email protected] để nhận tài liệu nhé.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
you are welcome.


About
Cảm ơn anh đã ủng hộ hocpmp.com


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Đúng rồi anh, ở bản mới thuật ngữ đã đổi thành Schedule. Kevin đang update lại site.