Agile KS 1 – Team motivation for Agile projects – PMI-ACP Exam

Agile teams are highly motivated through self-managing and self-organizing with a high level of trust from organization.

Align the goal of all team members through understanding what motivate individual members

  • Motivators and de-motivators are different for different people
  • Salary raise is not an effective motivator

Rewards are better for the whole team instead of individuals to promote mutual accountability.

 

See more: 5 theories of motivation

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.