quan ly thoi gian

Thuật ngữ slackfloat có ý nghĩa tương đồng và cùng với các thuật ngữ free float, total float, project float xuất hiện ở lĩnh vực kiến thức project time management, cụ thể hơn là các thuật ngữ này trong bộ công cụ Critical Path Method CPM.

PMP project management proffessional

Slack (Float): Số lượng thời gian một công việc có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn cho công việc tiếp theo (succeeding activity – next activity) hoặc thời hạn hoàn thành dự án (project finish date).

  • Free float: Số lượng thời gian mà một công việc có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn ngày bắt đầu sớm (ES) của công việc tiếp theo (successor, next activity)
  • Total Float: Số lượng thời gian mà một công việc có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn ngày kết thúc dự án (project end date)
  • Project Float: Số lượng thời gian mà một dự án có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn ngày hoàn thành dự án được yêu cầu bởi khách hàng hoặc quản lý

Slack or float: amount of time an activity can be delayed without delaying a succeeding activity (next activity) or project finished date.

  • Free float: amount of time an activity can be delayed without delaying the early start date of its successor (next activity)
  • Total float: amount of time an activity can be delayed without delaying the project end date.
  • Project float: amount of time an project can be delayed without delaying the externally imposed project completion date required by customer, management.

 

Comments

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.