HocPMP.Com

Theory Z của Ouchi trong luyện thi PMP là gì ?

Ouchi’s Theory Z states that workers need to be involved with the management process.

 

Xem thêm: Thuyết X và Y của McGreor

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.