PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thuật ngữ Time Boxing trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Time-boxing is a concept for time management by treating time as fixed blocks

  • Once the allotted time is up, the work must be stopped regardless of the progress
  • With fixed start time, fixed end time and fixed duration for the activity to control the risk and progress – the control in the chaos
  • Focuses on the essentials and reduces wastes
  • Especially suit to projects with high unknown factors

E.g. fixed iteration review demo sessions (usually once a week) in XP marks the end of the iteration, architectural spikes, daily stand-ups, etc.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.