tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Communication channels trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

 

Trong khi triển khai dự án, Project Manager cần phải Manage communications để đảm bảo thông tin được cung cấp cho các stakeholder như họ mong đợi. Để mọi việc này thuận lợi Project Manager cần xây dựng một Communications management plan trước, trong management plan đó có thông tin về số lượng các communications channels cần trao đổi hay tương tác nhau.

Communications channels còn được gọi là Number of Paths. Và Communications channels được tính theo công thức sau:

Number of paths = n*(n-1)/2

Lưu ý: n là số stakeholder bao gồm cả Project Manager. Trong đề thi PMP rất dễ bị nhầm lẫn và bỏ sót Project Manager.

 


Practice

 • Question 1: You have eight people in your Project, and one more person will be joining next week. Once the new person joins, the number of communication channels will increase by:

  a)  0   b)  8     c)  12     d)  20

 • Bài này yêu cầu tính số lượng kênh truyền thông trong project. Đề bài cho Project Manager có 8 người trong dự án, có thêm 1 người nữa vào đội trong tuần tới. Khi người mới này tham dự vào thì số lượng kênh truyền sẽ tăng lên bao nhiêu?

  Số lượng kênh khi chưa có tham gia vào: CC1 = 8*(8-1)/2 = 28

  Số lượng kênh khi có người mới tham gia vào: CC2 = 9*(9-1)/2 = 36

  Số lượng kênh tăng lên là: CC3 = CC2 – CC1 = 36-28 = 8 => Đáp án B đúng.

 

 • Question 2: You are the Project Manager, heading a team of ten technical developer. Three more developers will be joining within a month. What will be the increase in the number of communication channels after the new members join your team?

  a) 15

  b) 23

  c) 36

  d) Cannot be determined

 • Câu này khó hơn câu trên 1 chút, bạn là Project Manager dẫn đầu một team có 10 người (lúc này chưa bao gồm Project Manager). Có 3 người nữa sẽ gia nhập team. Số lượng kênh gia tăng là bao nhiêu.

  Ta có trước khi gia tăng team có 11 người (10 developer + 1 Project Manager), sau khi gia tăng sẽ có 14 người. Như vậy

  Số kênh khi chưa có người tham dự là: cc1 = 11(11-1)/2 = 55 kênh

  Số kênh khi có người mới tham dự là: cc2 = 14(14-1)/2 = 91 kênh

  Số kênh tăng lên: cc3 = cc2 – cc1 = 91 – 55 = 36 => Đáp án C đúng.

 

 • Question 3: Your designer has given his resignation. This means that you will be losing him and your team size (including yourself) will go from 12 to 11 people. How many fewer communication channels do you personally have on your project?

  A/ 1

  B/ 10

  C/ 11

  D/ 12

 •  

  Đây là câu hỏi mọi người dễ bị lừa, bài hỏi bao nhiêu communication channel cá nhân giảm xuống (Chú ý từ Personally).

  Ban đầu dự án có 12 người => 1 người communication với 11 người => personally channel = 11

  Sau giảm 1 người => 1 người communication với  10 người => personally channel = 10

  => Số lượng personally channel giảm đi 11-10 = 1 => Đáp án A đúng.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Trong khi triển khai dự án, Nhà quản lý dự án – PM cần phải quản lý truyền thông để đảm bảo thông tin được cung cấp cho các bên liên quan như họ mong đợi. Để mọi việc này thuận lợi PM cần xây dựng một Kế hoạch quản lý truyền thông trước, trong kế hoạch đó có thông tin về số lượng các kênh truyền thông cần trao đổi hay tương tác nhau.
  Các kênh truyền thông còn được gọi là Số đường được tính theo công thức sau:
  Số kênh truyền thông = n*(n-1)/2
  Lưu ý: n là số bên liên quan bao gồm cả Project Manager(PM). Trong đề thi PMP rất dễ bị nhầm lẫn và bỏ sót PM.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.