Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính EAC (Estimate At Complete) trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

EAC dùng để dự đoán (predict) chi phí thực tế dự án sẽ hoàn thành khi hoàn thành dự án. Các bạn nhớ phần BAC chỉ là chi phí dự án ước lượng ban đầu theo planning, còn khi thực tế có thể ít hơn hay nhiều hơn và gọi đó là BAC.

Sự chênh nhau giữa BAC và EAC đánh giá dự án Over hay Under budget. Chỉ số đo lường việc này là VAC (Variance At Completion).

VAC = BAC – EAC

  • Nếu VAC > 0 => Project is under budget
  • Nếu VAC < 0 => Project is over budget

Tính EAC trong đề thi PMP có thể rớt vào 1 trong 3 trường hợp sau:

  1. Original estimating assumptions no longer valid: EAC = AC + ETC
  2. Current Variances are atypical, similar variance will not occur in the future: EAC = AC + BAC – EV
  3. Current Variance are typical of future variance: EAC = AC + (BAC – EV)/CPI

 


Practice

 

 

 

 

Trên đây là những dạng toán, dạng câu hỏi PMP về tính EAC, bạn cũng có thể học tổng hợp các dạng toán PMP qua bài: Tổng hợp các dạng toán PMP.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.