tinh toan trong de thi PMP

 

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính EAC (Estimate At Complete) trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

EAC dùng để dự đoán (predict) chi phí thực tế dự án sẽ hoàn thành khi hoàn thành dự án. Các bạn nhớ phần BAC chỉ là chi phí dự án ước lượng ban đầu theo planning, còn khi thực tế có thể ít hơn hay nhiều hơn và gọi đó là BAC.

Sự chênh nhau giữa BAC và EAC đánh giá dự án Over hay Under budget. Chỉ số đo lường việc này là VAC (Variance At Completion).

VAC = BAC – EAC

 • Nếu VAC > 0 => Project is under budget
 • Nếu VAC < 0 => Project is over budget

Tính EAC trong đề thi PMP có thể rớt vào 1 trong 3 trường hợp sau:

 1. Original estimating assumptions no longer valid: EAC = AC + ETC
 2. Current Variances are atypical, similar variance will not occur in the future: EAC = AC + BAC – EV
 3. Current Variance are typical of future variance: EAC = AC + (BAC – EV)/CPI

 


Practice

 • Ví dụ 1 EAC: Your Project sponsor has asked you for a status report of your Project, You are required to include the EAC information in the report based on the following data. What would be the EAC?

  AC = 350,000; BAC = 500,000; EV = 250,000

  a/ 516,000

  b/ 155,000

  c/ 700,000

  d/ 850,000

 • Bởi vì bài này không hề nói đến những giả định ban đầu không còn đúng hay variance có không xảy ra trong tương lai => Do đó độ sai lệch vẫn có thể xảy ra trong tương lai. Công thức tính EAC = AC + (BAC – EV)/ CPI

  Trong đó: CPI = EV / AC = 250 / 350 = 71.4%

  => EAC = AC + (BAC – EV)/ CPI = 350 + (500 – 250)/(250/ 350) = 700,000 => Chọn đáp án C.

 

 • Ví dụ 2 EAC: You have a Project, your Project’s budget at completion is 750,000, planned value is 100,000, schedule variance is 30,000, and cost variance is 50,000. What is the percent complete and estimate at complete in your Project?

  a/ 18%, 500,000

  b/ 17.33%, 461,536

  c/ 17.8%, 437,500

  d/ 18%, 437,500

 • Đề bài cho: BAC = 750,000; PV = 100,000; SV = 30,000; CV = 50,000.

  Yêu cầu tính: % actual complete? EAC?

  Ta có EV = BAC * %actual complete => %actual complete = EV / BAC

  Mặt khác: SV = EV – PV = 30,000 và CV = EV – AC = 50,000

  Đề bài cho PV = 100,000 => EV = 130,000 và AC = 80,000

  Vậy %actual complete = EV / BAC = 130,000 / 750,000 = 17.33%

  Và EAC = AC + (BAC – EV)/ CPI = 80 + (750-130)/(130/80) = 461,538

  => Chọn đáp án B.

 

 

 • Ví dụ 3 EAC: In your project, you have reasons to belive that the current variances occurred because of extraneous factors, and you do not expect similar variances to occur in future. What should be the estimate at completion (EAC) for your project? BAC = 300,000$, AC = 100,000$, EV=150,000$, CPI=1.5.

  a/ 250,000$

  b/ 220,000$

  c/ 280,000$

  d/ 200,000$

 • Ở bài này đề bài nói sự sai lệch hay phương sai sẽ không xảy ra trong tương lai nên ta áp dụng công thức tính EAC như sau:

  EAC = AC + BAC – EV = 100 + 300 – 150 = 250 => Chọn đáp án A

 

Trên đây là những dạng toán, dạng câu hỏi PMP về tính EAC, bạn cũng có thể học tổng hợp các dạng toán PMP qua bài: Tổng hợp các dạng toán PMP.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.