tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính PV (Present Value) trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

Đây là dạng bài toán mà đề thi PMP yêu cầu chúng ta tính giữa giá trị hiện tại PV (Present Value) và giá trị tương lai FV (Future Value), đề bài sẽ cho ta 1 trong hai dữ kiện PV hoặc FV cùng với số năm sinh lợi (n), yêu cầu tính giá trị còn lại.

Dạng bài toán dạng như bây giờ ta đầu tư 1 số tiền là X, thì sau n năm với suất sinh lợi r thì số tiền sẽ là bao nhiêu? Hay kiểu như tôi mong muốn số tiền tương lai là A, với suất sinh lợi là r thì tôi phải đầu tư số tiền B là bao nhiêu?

Ở dạng bài này chỉ có 1 công thức tính toán duy nhất mà thôi:

FV = PV*(1+r)^N

Trong đó:

 • FV là giá trị tương lai
 • PV là giá trị hiện tại
 • r là suất sinh lợi trên chu kỳ (rate of return)
 • N là số chu kỳ (thường tính bằng năm)

Lưu ý: PV này là Present Value, khác hoàn toàn với PV Planned Value trong EVM (Earned Value Management).

 

 


Practice

 • Ví dụ PV / FV: C021 – Your business partner is ready to invest 110,000$ in your company one year from now. The invest rate used in your company to calculate present value (PV) of expected yearly benefits and costs is 10%. What is the PV of this investment?

  a/ 112,000%

  b/ 100,000%

  c/ 80,000%

  d/ 110,000%

 • Các dạng toán liên quan tính PV hay FV bạn cần chú ý cách chơi chữ trong tiếng anh vì có thể nhận định sai dữ liệu đề bài cho. Ở bài này nói ta được đầu tư 110,00$ 1 năm so với bây giờ, có nghĩa là số tiền này không phải đầu tư bây giờ mà trong tương lai dự tính sẽ có 110,000. Lãi suất mong đợi hàng năm 10%, hỏi giá trị PV của việc đầu tư này là bao nhiêu?

  Với FV = 110,000; N= 1 năm; r = 10%

  Ta có: FV = PV*(1+r)^N => PV = FV / (1+r)^N = 110,000 / 1.1^1 = 100,000$

  => Đáp án đúng là B.

 

Đây là 1 dạng toán khá dễ, bạn có thể xem thêm Tổng hợp các dạng toán PMP tại HocPMP.Com.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.