tinh toan trong de thi PMP

 

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về tính Slack (Float) trong đề thi PMP (Có lời giải)

 

Dạng bài này liên quan đến bộ công cụ Critical Path Method (CPM), bạn cần biết cách tính ES, EF, LS, LF của mỗi activity. Các bạn nhớ 2 điều quan trọng nhất sau:

 1. Tính ES và EF: Tính theo chiều tiến (Forward Pass), công việc đầu tiên có ES=1
 2. Tính LS và LF: Tính theo chiều lùi (Backward Pass), công việc cuối cùng có LF = Project’s Float

 

Công thức tổng quát:

 • EF = (ES + duration) – 1
 • ES = predecessor’s EF + 1 + Lag (nếu có)
 • LF = sucessor’s LS – 1 – Lag (nếu có)
 • LS = (LF – duration) + 1

Dạng bài toán liên quan Slack hay Float:

 1. Tính float của một activity: Slack(Task x) = LF(x) – EF(x) = LS(x) – ES(x)
 2. Hỏi LF, LS, ES, EF  của một activity (Thường hỏi LF, LS sẽ khó hơn).
 3. Hỏi xem nếu tăng thời gian thực hiện 1 công việc lên N ngày thì ảnh hưởng tới dự án như thế nào?

 


Practice

 • Ví dụ 1: Your project has 5 tasks:

  1. task 1 has duration of 3 days,
  2. task 2 has duration of 10 days, when task 1 is completed, task 2 can begin.
  3. task 3 has duration of 6 days, when task 1 is completed, task 3 can begin.
  4. task 4 has duration of 8 days, when task 3 is completed, task 4 can begin.
  5. task 5 has duration of 4 days, when task 2 and task 4 are completed, task 5 can begin.

  Which is the slack of task 2?

  a) 3    b)    2    c) -4     d) 4

 • Lưu ý: Bài này rất khó nên các bạn đọc cẩn thận và rất nhiều người giải không đúng bài này.

  Bước 1: Vẽ Network Schedule Diagram

  Bước 2: Tính thời gian hoàn thành dự án ngắn nhất (project’s float)

  Dự án có 2 đường công việc:

  1. task 1 => task 2 => task 5: length of path 1 = 3 + 10 + 4 = 17
  2. task 1 => task 3 => task 4 => task 5: length of path 2 = 3 + 6 + 8 + 4 = 21

  => Thời gian hoàn thành dự án ngắn nhất là 21 ngày => project’s float = 21 => critical path là path 2.

  Bước 3: Tính ES và EF của task 2

  Nhận xét:

  • Task 2 nằm trên path 1, ko phải critical path do đó slack của task 2 phải khác 0.

  Xét trên Path 1:

  • ES(1) = 1 => EF(1) = 3
  • ES(2) = 3+1=4 => EF(2) = 4+10 -1  = 13

  Bước 4: Tính LF và LS của task 2

  Ta có:

  • LF(5) = 21 => LS(5) = 21 – 4 +1 = 18
  • LF(2) = LS(5) -1 – Lag(5-end) = 18 -1 -0= 17
  • LS(2) = LF(2) – duration + 1 = 17-10 +1 = 8

  Bước 4: Tính float(2)

  float(2) = slack(2) = LF(2) – EF(2) = LS(2) – ES(2) = 8-4 = 17-13 = 4 => Chọn đáp án D.

  Mở rộng, ví dụ ở câu hỏi trên hỏi late finish date của task 2 cũng dễ dàng tính được là 17 ngày. Đây cũng là một dạng toán trong PMP Exam

 

 

 • Ví dụ 2: Your project has 5 tasks:

  1. task 1 has duration of 3 days,
  2. task 2 has duration of 10 days, when task 1 is completed, task 2 can begin.
  3. task 3 has duration of 6 days, when task 1 is completed, task 3 can begin.
  4. task 4 has duration of 8 days, when task 3 is completed, task 4 can begin.
  5. task 5 has duration of 4 days, when task 2 and task 4 are completed, task 5 can begin.

  What is effect on the project if the duration of task 2 is increased to 14 days?

  a) No effect since task 2 is not on the critical path

  b) Risk of project will further increase

  c) The overall time-frame required to complete the project will increase by 4 days

  d) Project has to be fast tracked, or crashed to prevent day

 • Bước 1: vẽ network schedule diagram

  Bước 2: Tính length of paths

  • Path 1: task 1 – task 2 – task 5: 3+ 14 + 4 = 21 days
  • Path 2: task 1 – task 3 – task 4 – task 5: 3+6+8+4 = 21 days

  Kết luận chúng ta có 2 đường critical path, dự án rủi ro cao hơn vì phải quản lý 2 đường critical path

  • Đáp án A:  sau khi đổi thì task 2 là trên đường critical path => sai
  • Đáp án B: Risk tăng => đúng
  • Đáp án C: thời gian dự án tăng lên 4 ngày => Sai vì thời gian dự án vẫn là 21 ngày tối thiểu
  • Đáp án D: Fast tracked or Crashed không đúng bởi vì dự án chưa trễ để dùng Schedule Compression.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.