tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính TCPI (To-Complete Performance Index) trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

 

TCPI viết tắt của To-Complete performance index, là chỉ số so sánh lượng giữa công việc còn phải làm và số tiền còn lại của dự án.

TCPI = Work Remaining / Fund remaining

Có 2 công thức tính TCPI:

 1. Tính theo BAC: TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)
 2. Tính theo EAC: TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC)

Xem thêm về: Câu hỏi PMP về tính EACCâu hỏi PMP về tính EVM (Earned Value Management) để hiểu rõ hơn.

Chỉ số TCPI > 1 là xấu vì mô tả số lượng công việc còn phải làm lớn hơn số lượng fund (hiểu đơn giản là tiền) còn cho dự án.

 


Practice

 • Câu hỏi TCPI 1: You have been managing a Project to build a new HocPMP.Com website interface. You notice some variances and would like to forecast a new EAC. You hope to get approval to adjust the Cost Performance Baseline by submitting the new EAC and justification through the Integrated Change Control process. Calculate the TCPI of your Project, based on this new EAC, when the actual cost of your Project is 200,000$, cost variance of your Project is 25,000$ and the budget at completion of your Project is 350,000$.

  a/ 1.125

  b/ -1.4

  c/ 1

  d/ -1

 • Bài này yêu cầu tính TCPI của dự án và việc tính toán dựa trên EAC không phải dựa trên BAC. Công thức tổng quát tính TCPI trong trường hợp này như sau:

  TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC)

  Đề bài có các dữ liệu sau:

  • BAC = 350,000
  • AC = 200,000
  • CV = 25,000

  Áp dụng công thức: CV = EV – AC => EV = CV + AC = 25,000 + 200,000 = 225,000

  Ta có: CPI = EV / AC = 225 / 200 = 1.125

  Mặt khác: EAC = AC + (BAC – EV) / CPI = 200,000 + (350,000 – 225,000)/1.125 = 311,111

  => TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC) = (350,000 – 225,000) / (311,111 – 200,000) = 1.125

  => Chọn đáp án A.

  Nhận xét chỉ số TCPI > 1 cho thấy lượng công việc còn lại nhiều hơn số tiền còn lại, dự án có khả năng thiếu ngân sách.

 

 • Ví dụ TCPI 2: You are the Project Manager for a Project where your team must travel to the work site by foot. The walk is 100 miles, and is the first task on the Project schedule. The total amount budgeted for this task is 4,000$. If the team is schedule to walk 20 miles per day, they should reach the work site at the end of day 5. At the end of the second day, you realize the team has only traveled 30 miles, and you have spent 2,000$. Based on this, what is the SPI for your Project, and the Projected TCPI.

  a/ 0.8, 1.4

  b/ 0.75, 1.4

  c/ 0.75, 1.2

  d/ Don’t know

 • Bài này yêu cầu tính SPI và TCPI dự án. Xem lại về cách tính SPI: Tính SPI EVM (Earned Value Management)

  Đề bài cho: BAC = 4000; AC = 2000

  Đi trung bình 20 miles / day => 1 ngày dự tính chi phí = 4000/5 = 800$

  Thực tế ngày 2 mới chỉ đi được 30miles (đáng nhẽ phải 40 miles) => EV = 800*1.5 = 1200$ (Đáng nhẽ ngày 2 phải kiếm được 1600$)

  Ta có SPI = EV / PV = 1200 / 1600 = 0.75

  Vì bài toán chỉ cho số lượng tiền fix là BAC nên Tính TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) = (4000 – 1200)/(4000-2000) = 1.4

  Vậy ở bài này SPI = 0.75 và TCPI bằng 1.4 => chọn đáp án B.

 

 • Ví dụ TCPI 3:  For your Project, find the TCPI based on the given data:

  BAC 700,000

  CV 25,000

  EV 200,000

  ETC 425,000

  a/ 0.9

  b/ 1.176

  c/ 1.5

  d/ -1.5

 • Vì bài này không nói rõ tính toán EAC theo dạng nào mà chỉ nói chung chung dựa trên ETC.

  Ta có EAC = AC + ETC. Áp dụng vào công thức tính TCPI.

  TCPI = (BAC – EV)/(EAC – AC) = (BAC – EV) / (AC + ETC – AC) = (BAC – EV)/ ETC = (700-200)/425 = 1.176

  => Chọn đáp án đúng nhất là B.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Comments

 1. Trung

  Question 1: Mình không hiểu công thức EAC = AC + (BAC – EV) / CPI là ở đâu ra nhỉ? Theo mình biết thì chỉ có 2 công thức này thôi: EAC=AC+BAC-EV và EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI x SPI)

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.