Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Phương sai Variance và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về Phương sai Variance và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) trong đề thi PMP (Có lời giải)

Dạng câu hỏi PMP về tính toán phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (SD – Standard Deviation) là phép tính toán phổ biến trong đề thi PMP. Nhiều bạn nghe có vẻ sợ hãi vì nếu các bạn có học qua đại học và thậm chí ở mức độ cao hơn sẽ được học các biến thể rất nhiều dạng toán liên quan Var và SD. Nhưng thực tế đề thi PMP không đòi hỏi bạn quá khó phải tính SD từ nhiều loại.

Ở đây đề thi PMP rất dễ chịu ở khoản này, các bạn chỉ cần nắm 3 công thức sau là có thể tung hoành các dạng toán liên quan tính phương sai và độ lệch chuẩn rồi.

Công thức:

  • Expected Activity Duration: PERT = Mean = (P + 4M + O)/6 (Xem thêm: Tính PERT trong đề thi PMP)
  • Activity Standard Deviation (Độ lệch chuẩn): SD = 1Sigma = (P-O)/6
    • P (Pessimistic) là ngữ cảnh xấu nhất khi làm 1 việc. Ví dụ để làm 1 bức tường trường hợp bình thường làm hết 10 ngày, trường hợp thuận lợi làm trong 8 ngày, trường hợp xấu nhất có thể làm tới 15 ngày. Trong trường hợp này P = 15.
    • O (Optimistic) là ngữ cảnh thuận lợi nhất khi làm 1 việc. Ví dụ để làm 1 bức tường trường hợp bình thường làm hết 10 ngày, trường hợp thuận lợi làm trong 8 ngày, trường hợp xấu nhất có thể làm tới 15 ngày. Trong trường hợp này O = 8.
  • Activity Variance (Phương sai): Var = [latex]SD^2[/latex]
  • Có thể bài toán cho 3 tác vụ, rồi yêu cầu tính SD của 3 task này, ta cần tính Var của mỗi task rồi lấy căn bậc hai của var từng task. Lưu ý đây là một dạng toán hay ra trong đề thi PMP.

Xem thêm để hiểu về tính độ lệch chuẩn vì thực ra đây là 1 khái niệm và cách tính rất phức tạp, nhưng rất may hiện tại PMP chưa đòi hỏi cao trong việc tính phương sai dựa vào số liệu quá khứ hay tương lai, ứng với đó là công thức và cách tính rất khác nhau và phức tạp. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn tôi xin note ở 1 topic khác  http://vneconomics.com/cach-tinh-do-lech-chuan/

Khái niệm về Độ lệch chuẩn gặp trong bộ công cụ Three-Point Estimate (PERT Analysis).

Công việc nào có Var càng lớn thì công việc đó càng rủi ro (high risk).

Công thức tính Var:

  • Var = [latex]SD^2[/latex]

 


Practice

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.