HocPMP.Com

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases

 

Tùy theo tài liệu hay chứng chỉ bạn học mà đề cập project management gồm bao nhiêu giai đoạn, có chứng chỉ đề cập quản lý dự án chỉ gồm 3 giai đoạn thôi, có chứng chỉ quan niệm dự án cần trải qua 5 giai đoạn. Theo PMI đề cập trong PMBOK quản lý dự án trải qua 5 giai đoạn quản lý dự án đó là:

HocPMP.Com

  1. Project Initiation phase: Giai đoạn bắt đầu dự án, dự án được đặt tên được bổ nhiệm Project Manager. Ở giai đoạn này project sponsor và các stakeholders khác xác định xem dự án có thực hiện hay không. Ở giai đoạn này sẽ xem xét tính khả thi của dự án (feasibility). Project charter là kết quả quan trọng của giai đoạn khởi tạo dự án.
  2. Project Planning phase: Giai đoạn hoạch định dự án Project Manager và project management team sẽ hoạt động rất nhiều để tạo ra 1 output quan trọng đó là Project Management Plan. Project Management Plan là một bản kế hoạch quản lý dự án tổng hợp từ nhiều bản kế hoạch đơn lẻ như: cost, scope, time, quality, HRM (Human Resource Management) plan, quality plan, stakeholder management plan, procurement management plan… Xem thêm: Project Management Plan. Một vài activity quan trọng điểm nhấn trong giai đoạn này là: Develop WBS (Work Breakdown Structure), development of schedule, milestones charts, gantt charts, estimating and reversing resources, models of communications, deadlines for important deliverables, a plan for managing identified risks or unidentified risks.
  3. Project Execution phase: Project deliverables sẽ được tạo ra trong quá trình này theo Project Management Plan. Trong giai đoạn này project sử dụng nhiều nguồn lực triển khai nhất, kết quả được đo lường thông qua project metrics để xác định độ thành công của dự án. Giai đoạn này quyết định dự án thành công hay thất bại.
  4. Project Monitoring & Controlling phase: giai đoạn này xảy ra cùng lúc với giai đoạn Project execution phase, mỗi một công việc hay deliverables sẽ được thực hiện và kiểm tra xem deliverables đó đạt tiêu chuẩn hay không. Validate scope là một việc rất quan trọng xem xét deliverables có được customer acceptance hay không, đồng thời giám sát xem dự án có bị mắc phải scope creep hay không. Xem xét độ lệch về mặt thời gian và chi phí  giữa kết quả thực tế triển khai và theo kế hoạch (Xem thêm: công cụ EVM (Earned Value Management)). Giai đoạn này giúp project management team  ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến project failure và biết được tại sao (Why) project failure, cách ngăn ngừa chúng.
  5. Project closure phase: Giai đoạn này Project Manager bàn giao sản phẩm kết quả cuối cùng (bao gồm sản phẩm, đào tạo, tài liệu…), giải pháp nguồn lực, reward & recognition team members và đóng các procurement (Close procurements) liên quan dự án.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.