pmbok6

Triple P trong luyện thi PMP là gì?

Triple P là một thuyết có thể ứng dụng trong QLDA nói chung và quản trị rủi ro PMI-RMP nói riêng.

Triple P:

  1. Proactivity (Not Reactive, dont the problem occur and try to deal with them.)
  2. Planning (without designing, planning… hard to finish the work. PM need to plan ahead.)
  3. Preparedness (We dont want any surprise.)

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.