HocPMP.Com

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Trust Building là một kỹ năng nằm trong bộ này.

 

The ability to build trust across the project team and other key stakeholders is a critical component in effective team leadership. Trust is associated with cooperation, information sharing, and effective problem resolution. Without trust it is difficult to establish the positive relationships necessary between the various stakeholders engaged in the project. When trust is compromised, relationships deteriorate, people disengage, and collaboration becomes more difficult, if not impossible.

Some actions project managers can take to help build trust:

 • Engage in open and direct communications to resolve problems.
 •  Keep all stakeholders informed, especially when fulfilling commitments is at risk.
 •  Spendtimedirectlyengagedwiththeteamaskingnonassumptivequestionstogainabetterunderstanding of the situations affecting the team.
 •  Be direct and explicit about what you need or expect.
 •  Do not withhold information out of a fear of being wrong but be willing to share information even if you may be wrong.
 •  Be receptive to innovation and address any issues or concerns in a forthright manner.
 •  Look beyond your own interests.
 •  Demonstrate a true concern for others and avoid engaging in pursuits that could be viewed as being detrimental to the interest of others

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 1. Tìm hiểu về công cụ :Xây dựng lòng tin

  Khả năng xây dựng lòng tin trong toàn đội dự án và với các bên liên quan chủ chốt khác là một phần quan trọng trong việc lãnh đạo nhóm có hiệu quả. Lòng tin gắn liền với sự hợp tác, chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề có hiệu quả. Không có sự tin tưởng, rất khó để thiết lập các mối quan hệ tích cực cần thiết giữa các bên liên quan khác nhau tham gia vào dự án. Khi lòng tin hay sự tin tưởng bị tổn thương, các mối quan hệ xấu đi, người ta chia rẽ và sự hợp tác trở nên khó khăn hơn, nếu không nói là không thể hợp tác với nhau nữa.

  Một số hành động mà các nhà quản lý dự án có thể thực hiện để giúp xây dựng lòng tin:
  • Tham gia vào các giao tiếp mở và trực tiếp để giải quyết các vấn đề.
  • Giữ cho tất cả các bên liên quan luôn được thông báo/tin, đặc biệt khi thực hiện các cam kết có nguy cơ.
  • Dành thời gian trực tiếp tham gia vào nhóm để hỏi về những câu hỏi mang tính giả định để hiểu rõ hơn về những tình huống ảnh hưởng đến đội.
  • Hãy truyển tải trực tiếp và rõ ràng về những gì bạn cần hoặc mong đợi.
  • Không những không giữ lại thông tin vì sợ phải làm sai mà còn sẵn sàng chia sẻ thông tin ngay cả khi bạn có thể sai.
  • Tiếp nhận sự đổi mới/cái tiến và giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc các quan ngại một cách thẳng thắn.
  • Nhìn xa hơn lợi ích của riêng mình bạn.
  • Thể hiện/Chứng minh một mối quan tâm thực sự cho người khác và tránh tham gia theo đuổi các hành động mà có thể được coi là gây bất lợi cho lợi ích của người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.