HocPMP.Com

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP

 

Communication methods là một bộ công cụ quản lý dự án thường xuyên đề cập trong mảng kiến thức project stakeholder management và được dùng trong quy trình Manage stakeholders (giai đoạn thực thi dự án).

 

Mục tiêu của communication là để giao tiếp, chia sẻ thông tin, theo dõi khả năng thỏa mãn các mong đợi giữa các stakeholder liên quan dự án, trên cơ sở đó có 3 phương thức giao tiếp cơ bản và các phương pháp này cũng được dùng nhiều trong đề thi PMP.

  1. Interactive communication: Việc trao đổi thông tin giữa 2 hay nhiều người về 1 chủ đề nào đó, đây là cách thức hiệu quả nhất trong các phương thức giao tiếp trong dự án. Ví dụ: meetings, phone calls, conferencing…
  2. Push communication: Chủ động gởi thông điệp đến 1 người / nhóm người được nhận nhưng không đảm bảo người đó có nhận được hay hiểu rõ thông điệp được gởi. Ví dụ: email, letter, fax, memos, reports, blogs, release…
  3. Pull communication: Người đọc phải chủ động tìm đến nguồn thông tin, thông tin đây thường rất lớn phải chứa trong các cơ sở dữ liệu khổng lồ, thông thường sử dụng trong trường hợp có nhiều người cần thông tin và thông tin rất đồ sộ. Ví dụ: e-learning site, Lessons Learned databases, knowledge repositions, intranet…

Việc lựa chọn phương thức giao tiếp nào tùy thuộc vào sự thỏa thuận đồng ý của stakeholder và dựa vào communication requirements, cost, time constraints và tất nhiên độ thân thuộc của các công cụ này với stakeholder hay tính sẵn có của chúng nữa.

 

Trong thực tế nên sử dụng kết hợp cả 3 phương thức giao tiếp này để tối đa kênh và đem lại hiệu quả tùy vào đối tượng stakeholder trong dự án.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.