HocPMP.Com

Câu hỏi đề thi PMP liên quan User Story

Trong đề thi PMP có thể hỏi bạn User Story sử dụng để làm gì?

 • Question: The main purpose of writing a user story is:

  a. To document features and functions required by stakeholders

  b. To communicate progress

  c. To record the list of issues encountered on the project

  d. To perform what-if analysis

 • Đáp án là A: User story dùng để biết về những tính năng, chức năng yêu cầu bởi stakeholder.

  User story thường được sử dụng trong bộ công cụ Facilitated workshop, đây là bộ công cụ mời tất cả stakeholder có liên quan để trao đổi và nghe những yêu cầu, mong muốn của họ thông qua user story.

  Ví dụ: Với vai trò là người quản trị Contact Center tôi cần tính năng tập trung hóa quản lý để không phải di chuyển giữa nhiều cửa sổ (Unified User Interface).

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.