Risk1

Utility Theory trong thi PMP là gì?

 

Utility Theory hay còn gọi là Utility Function là một lý thuyết dùng để đo lường stakeholder risk tolerance và xác định mức độ chấp nhận risk. Utility Theory định nghĩa 3 mức độ risk tolerances đó là:

 • Risk Averter (Avoider): Người không chịu rủi ro, không muốn rủi ro.
 • Risk Neutral (Neutral risk taker): Người trung lập.
 • Risk Seeker (Risk taker): Người sẵn sàng chịu rủi ro, đương đầu với rủi ro.

Trong đề thi PMP bạn có thể bị hỏi đến Utility theory như là hỏi về những phân loại nào trong Utility theory (risk averter, risk taker, risk neutral).


 • Question: Unity function is a commonly used technique to determine risk tolerance levels. Some Project Managers are more averse to risk than others. Which of the following is not a commonly used classification for risk tolerance?

  a. Risk averter

  b. Risk seeker

  c. Risk mitigator

  d. Neutral risk taker

 • Câu này quá dễ nếu như bạn đã đọc bài này trên HocPMP.Com thì sẽ biết Utility function hay còn gọi Utility Theory có 3 phân nhóm risk tolerances là: risk averter, risk taker, Neutral risk taker. Như vậy không có cái gọi là risk mitigator. => Đáp án chọn cho câu này là đáp án C.

  Khái niệm Risk mitigate xuất hiện trong một chiến lược đối phó với Negative risks. Xem thêm: Strategies for negative risks.

 

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.