Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì?

Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì?

PM viết tắt của Project Manager là người được gán bởi một tổ chức đang vận hành có vai trò dẫn đầu team với trách nhiệm gặt hái các mục tiêu của dự án. Vai trò của một giám đốc dự án (PM) khác hoàn toàn so với một Operation Manager (OM) và Functional Manager (FM).

Human resources and self-development. Modern business - vector illustration
Thông thường một FM đảm nhiệm việc quản lý giám sát cho một chức  hay một đơn vị kinh doanh còn OM có vai trò đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
“Typically the functional manager is focused on providing management oversight for a functional or a business unit, and operations managers are responsible for ensuring that business operations are eficient. PMBOK5”

Ngoài ra một FM theo Wikipedia cũng ko trực thuộc một team nào, mà chịu ảnh hưởng của chiến lược và tầm nhìn của tổ chức.

Tùy vào cấu trúc tổ chức mà PM có thể cần báo cáo cho FM. Trong một trường hợp khác bạn là một PM của nhiều PM khác thì cần báo cáo cho một Program Manager hoặc lớn hơn nữa là Portfolio Manage

1 – Trách nhiệm và năng lực của một PM

Về tổng quan, PM cần đảm bảo thỏa mãn các nhu cầu: Nhu cầu của team (team needs), nhu cầu của công việc (task needs), và những nhu cầu cá nhân. Việc quản lý dự án là một kỷ luật chiến lược tới hạn và PM là liên kết giữa chiến lược và team. Mỗi DN đều cần có dự án để phát triển và nuôi sống chính mình. Như các bạn đã biết mỗi dự án có thể tạo ra giá trị cho việc cải tiến quy trình kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, tạo điều kiện thuận lợi thích nghi thay đổi thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Vai trò của PM nâng cao chiến lược.

Nếu một PM chỉ có knowlege, tool và techniques về nghề PM thì đó mới chỉ được đánh giá là đủ tốt (good enough), chưa được gọi là effective PM. Muốn là 1 Effective PM bạn cần có thêm kiến thức trong area-specific skill. Để hướng tới một Effective PM bạn cần có những kiến thức sau:

 1. Knowledge: Kiến thức chung về quản lý dự án
 2. Performance: Khả năng hoàn thành công việc.
 3. Personal: Đó là thái độ, những đặc điểm cốt lõi, khả năng lãnh đạo, khả năng hướng dẫn team để gặt hái mục tiêu dự án và cân bằng những ràng buộc dự án.

 

2 – Interpersonal Skills của một PM

Một EPM cần cân đối giữa đạo đức (ethic), những kỹ năng làm việc với con người, khái niệm để giúp phân tích tình huống và đưa ra những quyết định kịp thời.

Interpersonal Skills:

 • Leadership
 • Teambuilding
 • Motivation
 • Communication
 • Influencing
 • Decision Making
 • Political and Culture Awareness
 • Negotiation
 • Trust Building
 • Conflict Management
 • Coaching

 

Question: You are managing the release of a new drug in the market. Your role is that of a:

 1. FM,  because you have good functional knowledge of the pharmaceutical industry
 2. PM, because you are creating a unique product within specific time schedules
 3. OM, because you have to do serveral repetive tasks
 4. Program Manager, because you have to manage serveral projects to do your job effecively.

 

 

 

3 thoughts on “Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + nineteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.