process-groups
PMP Validate Scope Process 5.5
Process Name:  Validate Scope (5.5)
Process Group: M&C
Concept: Reviewing deliverables with the customer or sponsor to ensure that they are completed satisfactorily  and obtaining formal acceptance of deliverable by the customer or sponsor (Check for Acceptance)
Key Benefits: gain acceptance from customer or sponsor
PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.