Agile KS 1 – Value based decomposition and Prioritization for Agile projects – PMI-ACP Exam

 

Value-based decomposition and prioritization is the process of gathering high level-requirements, ranking the priorities by values and, during development, decompose the requirements into detailed, smaller tasks (or iteration goal requirements) and prioritized again by value (progressive elaboration)

  • Decomposition is the breaking down of user stories into manageable tasks to be completed in each iteration
  • The team work with the customer to determine prioritization
  • The most valuable tasks are to be performed first

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.