PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Value Stream Analysis (Process Improvement) trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Value Stream Analysis is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam.

According to PMI-ACP Exam Outline, Value Stream Analysis includes Value Stream Mapping.

Value is the regard that something is held to deserve; the importance, worth, or usefulness of something

  • Objectives: to provide optimum value flow to customers through value creation processes by eliminating wastes in every process (e.g. design, build, maintenance)
  • Mainly used for process improvements and root cause analysis

Value Stream Analysis includes Value Stream Mapping.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.