pareto chart luyen thi PMP RMP online

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP

Trong đề thi có thể bạn sẽ được đưa cho một loại lấy mẫu và hỏi bạn đây là loại lấy mẫu gì. Phổ biến là bạn cần phân biệt được Variable và Attribute Sampling khác nhau thế nào.

  1. Attribute Sampling: Tập trung trả lời cho câu hỏi “Yes/No”. Vd: Có phản hồi email trong hôm nay hay không?
  2. Variable Sampling: Trả lời câu hỏi chính xác. Vd: cao bao nhiêu, phản hồi trong bao nhiêu thời gian…

#PS569 – One of the quality control procedures is to measure the response time of the support team to the testers who have questions about the new system user manual. Since this is a commercial application, there will be many testers located in various parts of the world and you anticipate several hundred e-mails from the testers. What approach will you consider to measure the results?

A. DoE

B. Benchmarking

C. Attribute sampling

D. Variable sampling

Answer: D

Since the question focuses on the response time, the answer is D, variable sampling. The response time from the support team may vary from 1 hour to 3 days depending on the time zone and could be plotted as a range (or distribution) on a histogram.  If the control measurement was simply to ask – “do the testers like or dislike the user manual” it would be possible to use attribute sampling.

Both A and B are Quality Planning tools and techniques.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.