Agile KS 3 – Variations for Agile Methods & Approaches – PMI-ACP Exam

  • Agile advocates adaptation, even for the different Agile methods, frameworks or approaches
  • The best approach is the most suitable approach

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.