PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile KS 3 – Variations for Agile Methods & Approaches – PMI-ACP Exam

  • Agile advocates adaptation, even for the different Agile methods, frameworks or approaches
  • The best approach is the most suitable approach

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.