So sánh sự khác nhau giữa Verified Deliverables và Accepted Deliverables

So sánh sự khác nhau giữa Verified Deliverables và Accepted Deliverables

Ở bài này tôi chia sẻ về chủ đề “So sánh sự khác nhau giữa Verified Deliverables và Accepted Deliverables“. Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn hai khái niệm Verified Deliverables và Accepted Deliverables, và dù có biết chúng khác nhau cũng rất dễ bị rớt vào trạng thái mơ hồ nhầm nhẫn. Đây là 2 thuật ngữ bạn cần phải phân biệt được để tránh sự nhầm lẫn này trong kỳ thi PMP.

Verification và Validation cũng là 2 thuật ngữ dễ nhầm lẫn.

Xem tại: Validation vs Verification

Tôi khuyến nghị bạn nên xem qua topic về so sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification trước rồi quay lại đọc bài này vì bạn sẽ có 1 nền tảng và sự thông tuệ cao hơn. Đây không quá là một khái niệm lớn hay chủ đề lớn trong kỳ thi PMP nhưng việc nắm rõ nó cũng giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong cách quản lý dự án thực tế.

Verified Deliverables

Verified Deliverables là kết quả của quy trình Quality Control. Verified Deliverables cho biết deliverables này đã được kiểm tra hoàn thành và không có lỗi.

The results of the execution quality control process are validated deliverables. Validated deliverables tell you that the deliverable has been checked for completeness and correctness; i.e. deliverables are validated.

Verified Deliverables là output của Quy trình Quality Control và là Input của quy trình Validate Scope.

Accepted Deliverables

Accepted Deliverables là những deliverables được chấp nhận với khách hàng (client / customer), thỏa các tiêu chí yêu cầu mà client đưa ra.

The deliverables which are accepted by the client or the customer. As per the PMBOK guide, accepted deliverables are the deliverables that meet the acceptance criteria and are approved by the customer or client.

Accepted Deliverables là output của quy trình Validate Scope.

Thực tế, 1 sản phẩm cần vượt qua quá trình Verified Deliverables trước (thông thường internal team check không còn lỗi correctness) và sau đó đưa đến khách hàng kiểm tra thì gọi là Accepted Deliverables.

 

Tới đây phần chia sẻ sự khác nhau giữa Accepted Deliverables và Verified Deliverables đã hết, nếu bạn có những thông tin thêm hãy comment thêm nhé.

 

 

2 thoughts on “So sánh sự khác nhau giữa Verified Deliverables và Accepted Deliverables

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.