HocPMP.Com

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP

 

Verified deliverablesoutput trong quy trình Control quality, thuộc mảng kiến thức Project quality management.

 

Verified deliverables được kiểm tra bởi project team hay người phụ trách liên quan công việc đó. Verified deliverables cần được khách hàng Validate scope để trở thành Validated deliverables.

Xem thêm: Accepted deliverables vs Validated deliverables

A goal of the Control Quality process is to determine the correctness of deliverables. The results of performing the Control Quality process are verified deliverables. Verified deliverables are an input to Validate Scope for formalized acceptance.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

1 thought on “Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP

  1. Các thành phẩm đã được thẩm tra là sản phẩm trong quy trình Kiểm soát chất lượng, thuộc mảng kiến thức Quản lý chất lượng dự án.

    Các thành phẩm được thẩm tra sẽ được kiểm tra bởi nhóm dự án hoặc người phụ trách có liên quan đến công việc đó. Các thành phần đã được thẩm tra cần được khách hàng phê chuẩn để trở thành Các thành phẩm được phê chuẩn thông qua.

    Xem thêm: Các thành phẩm được chấp nhận và các thành phẩm được phê chuẩn hợp lệ

    Mục tiêu của quy trình Kiểm soát chất lượng là xác định tính chính xác của các thành phẩm. Kết quả của việc thực thi quy trình Kiểm soát Chất lượng là các sản phẩm được thẩm tra. Các sản phẩm được thẩm tra xác minh là đầu vào của Phạm vi Phê chuẩn để được chấp nhận một cách chính thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.