Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?

 

Walkthrough là một thuật ngữ đồng nghĩa với công cụ Inspections sử dụng để đo lường (measure), kiểm tra (examining), và xác định xem công việc hoàn thành đã đảm bảo theo tiêu chuẩn dự án hay chưa.

Một số thuật ngữ khác cùng nghĩa và cách sử dụng với Walkthrough và Inspection như: Review, Product review, Audit.

 

Thông thường Inspection hay Walkthrough xảy ra trong giai đoạn Monitor and Controlling.

 

Comments

  1. Phạm Hoàng Tuấn

    Walkthrough là một thuật ngữ chỉ buổi đi kiểm tra toàn bộ công trường dự án nhằm có cái nhìn và đánh giá tổng thể không chỉ các công việc hoàn thành mà cả các công việc đang thực hiện có đảm bảo theo tiêu chuẩn dự án hay chưa (bao gồm cả an toàn v.v..) vì thời gian có hạn nên buổi kiểm tra này gồm hầu như tất cả các bên có liên quan để có cái nhìn rộng và đáp ứng ngay các yêu cầu hay đánh giá (Thường diễn ra vào 1 ngày trong tuần có thể bất kỳ hay cố định ).

    Inspection mang tính chất kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết hơn.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.