HocPMP.Com

Tìm hiểu về WAS (Work Authorization System) trong đề thi PMP

Tìm hiểu về WAS (Work Authorization System) trong đề thi PMP

WAS (Work Authorization System) là một cách khác để kiểm soát tiến độ dự án. WAS (Work Authorization System) là một tập những thủ tục chính thức (formal procedures) để đảm bảo công việc được ủy quyền đúng người, công việc hoàn thành đúng thời gian (right time) và theo thứ tự hợp lý (sequence).

A collection of formal documented procedures that defines how project work will be authorized to ensure the work is done by the identified organization, at the right time, and in the proper sequence.

Dự án có thể thực hiện áp dụng Verbal WAS (Work Authorization System) hoặc Formal WAS (Work Authorization System) tùy thuộc vào size dự án lớn hay nhỏ và cân đối giữa chi phí vs nhu cầu sử dụng. WAS (Work Authorization System) rất dễ nhầm lẫn với các ITTO khác. Tôi lấy ví dụ sau:

Practice

 

 

 

Lessons Learned

WAS (Work Authorization System) là tài liệu thủ tục ủy quyền công việc để đảm bảo công việc đó hoàn thành đúng thứ tự và đúng lúc, khác hoàn toàn với Project charter.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về WAS (Work Authorization System) trong đề thi PMP

  1. Dự án có thể thực hiện áp dụng Verbal WAS (Work Authorization System) hoặc Formal WAS (Work Authorization System) tùy thuộc vào size dự án lớn hay nhỏ và cân đối giữa chi phí vs nhu cầu sử dụng. WAS (Work Authorization System)
    Nên dịch là :
    Dự án có thể thực hiện áp dụng Verbal WAS (Hệ thống cấp phép làm việc bằng lời nói/miệng/mệnh lệnh) hoặc Formal WAS (Hệ thống cấp phép làm việc bằng giấy tờ) tùy thuộc vào qui mô dự án lớn hay nhỏ và cân đối giữa chi phí với nhu cầu sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.