HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa WBS vs OBS vs RBS

Sự khác nhau giữa WBS vs OBS vs RBS

3 khái niệm sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực quản lý dự án và dù quy mô dự án bạn dù nhỏ hay lớn cũng sẽ nghe đến các khái niệm WBS, OBS và RBS. Đây là một chủ đề khá quen thuộc với anh em làm dự án và trong đề thi PMP cũng có hỏi các câu hỏi liên quan đến Breakdown structure mà chúng ta cần phải hiểu nó.

Chúng ta cần phải biết chúng viết tắt của từ gì và ý nghĩa của chúng:

  • WBS (Work Breakdown Structure): Cấu trúc thứ bậc công việc dạng cây (hierarchical) dự án thành các phần nhỏ hơn nhằm mục tiêu dễ quản lý. Phần thấp nhất của WBS (Work Breakdown Structure) là các Work Package chứ không phải activity như nhiều anh em vẫn nghĩ. Để có các Work Package hay deliverables này project team cần thu thập yêu cầu từ stakeholder (xảy ra tại quy trình Collect requirements) sau đó định nghĩa phạm vi dự án để tạo ra project scope management bao gồm tất cả những gì dự án phải làm và đảm bảo chỉ làm mà không xảy ra gold plating (Xảy ra tại quy trình Define scope). Cho dù dự án bạn lớn hay nhỏ cũng chắc chắn phải có WBS (Work Breakdown Structure), WBS (Work Breakdown Structure) được xây dựng dựa vào phương pháp top-down, và khi tích hợp lại các thành phần phụ dùng phương pháp bottom-up. WBS (Work Breakdown Structure) cùng với WBS (Work Breakdown Structure) dictionary cùng với project scope statement hợp thành Scope baseline dự án. WBS (Work Breakdown Structure) được tạo ra khi thực hiện Project scope management.

HocPMP.Com

Ví dụ WBS (Work Breakdown Structure) 

  • OBS (Organization Breakdown Structure): Cấu trúc thứ bậc tổ chức dạng cây (hierarchical) thể hiện cấu trúc về mặt con người, thông thường là project team, biểu đồ này giúp stakeholder nắm được ai tham gia vào dự án, vị trí của họ và tuyến báo cáo công việc thế nào. OBS được tạo ra khi làm về project human resource management.

Project organization chart

Ví dụ OBS 

  • RBS (Resource Breakdown Structure): Cấu trúc nguồn lực thứ bậc dự án (dạng cây – hierarchical) thể hiện nguồn lực phục vụ dự án, nguồn lực này có thể là công cụ, con người, máy móc, nguyên vật liệu… Resource Breakdown Structure xuất hiện như 1 output của quy trình Estimate activity resources thuộc mảng kiến thức project time management.

HocPMP.Com

Ví dụ Resource Breakdown Structure

 

  • RBS (Risk Breakdown Structure): Cấu trúc thứ bậc phân chia rủi ro theo nhóm và loại rủi ro trong dự án. RBS (Risk Breakdown Structure) xuất hiện trong mảng kiến thức project risk management khi thực hiện Plan risk management.

rbs-risk-breakdown-structure-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Ví dụ RBS (Risk Breakdown Structure) 

 

Hy vọng qua bài này các bạn đã biết được sự khác nhau giữa WBS (Work Breakdown Structure), OBS, RBS (Risk Breakdown Structure) biết được chúng diễn ra ở quy trình ở giai đoạn làm của làm dự án hay ảnh hưởng lên mảng Knowledge Area nào.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.