Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI

Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI

Khi buyer muốn thuê ngoài làm sản phẩm hay dịch vụ nào đó, buyer có thể lựa chọn loại hợp đồng competitive hoặc non-competitive. Riêng với hợp đồng dạng competitive, buyer sau khi gởi procurement document (RFP (Request for Proposal), RFQ (Request for Quotation), IFB (Invitation for Bid)) sẽ nhận một trả lời từ phía seller, tài liêu này gọi là Proposal (official offer).

Sau khi nhận Proposal từ phía seller, buyer có thể thực hiện đánh giá, rút gọn danh sách seller (short list hay narrow down). Tiếp đó, buyer có thể mời các seller đến để trình bày hay đàm phán về dự án. Sau khi có các thông tin này buyer thực hiện đánh giá seller qua một hệ thống gọi là Weighting System, đây thực ra là một tập các tiêu chí lựa chọn seller phù hợp cho dự án. Sau đây là ví dụ một Weighting System.

weighting system hocpmp.com

Việc xây dựng tiêu chí nào cho Weighting System phù thuộc vào nhu cầu và tính đặc thù dự án mà buyer cho là quan trọng.

Một số kiến thức nhắc lại:

  • RFP (Request for Proposal) thường sử dụng cho hợp đồng CR (Cost-Reimbursable) khi buyer chưa biết rõ về SoW (Statement of Work).
  • RFQ (Request for Quotation) thường sử dụng cho hợp đồng Time & Material Contract (T&M) đối với sử dụng nhân sự dạng expert.
  • IFB (Invitation for Bid) thường sử dụng cho hợp đồng FFP (Firm Fixed Price Contract) khi buyer nắm rõ SoW (Statement of Work).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.